English

The ShiftKey Cookie Policy is supplemental to ShiftKey Privacy Policy and is created to provide you with information on how and why ShiftKey and our service providers (in particular including analytics and advertising partners) use cookies and/or similar technologies on our websites.  

Contact us:

If you have any questions on how we use cookies or if you would want to exercise your rights as detailed in the Privacy Policy, please contact us at help@shiftkey.com

What are cookies?

Cookies are small data files that contain a string of characters that are placed on your device when it is used to visit the website. Cookies help us to improve our site and to deliver a better and more personalised service, for instance by storing information about your preferences and allowing us to recognise you when you return to our websites. 

“First Party Cookies” are set by the domain that you are visiting, whereas “Third Party Cookies” are served by our advertising partners, instant messaging and social networks and analytics providers when you interact with our services. 

Together with web browser cookies or similar identifiers, other tracking technologies may be used to record how you interact with our websites. Examples of other tracking technologies similar to cookies are: web beacons/ GIFs, pixels, page tags, APIs, SDKs. 

Depending on how you access and interact with our Services, various categories of cookies may be used.  Please note that – depending on the applicable law requirements – when you first visit our website, we will ask you to consent to our use of cookies or give you an option to opt-out of certain categories of cookies.

Categories of cookies that we use, purpose and lawful basis for processing:

 • Strictly necessary cookies: they are essential for our services to work properly and to enable you to use certain features, such as logging in, filing in forms or remembering language choices. Without these cookies it will be very difficult to use our websites. We also use strictly necessary cookies as a security measure to protect our services and to maintain stability of our websites. These cookies cannot be switched off and are processed based on our legitimate interest.

 • Performance & Analytics cookies: these cookies allow us to better understand how visitors interact with our Services. These analytics services provide non-personally identifiable data including but not limited to data on where visitors came from, what actions they took on our site and where visitors went when they left our site. We can monitor if our websites work correctly or if visitors get error messages and also these cookies allow us to evaluate and improve our websites’ performance. In particular, we use Google Analytics to help us perform our business and Service-related analytics. For more information about how Google Analytics uses your data, please see: http://www.google.com/policies/privacy/partners, as well as its privacy policy: http://www.google.com/policies/privacy. You may opt out of the use of Google Analytics by visiting the Google Analytics opt-out web page at: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. We can process these cookies based on your consent to do so.

 • Functionality cookies allow us to enhance functionality and personalisations. They may be set by us or by third party service providers we have added to our pages. If you do not allow these cookies, some or all of these functionalities may not work properly.  We can process these cookies based on your consent to do so.

 • Targeting cookies may be set through our site by our advertising partners and they may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. Those cookies are also used to measure the effectiveness of advertising campaigns. If you do not allow these cookies, ads you see may be less relevant to you. Information on how our advertising partners collect and use information is available in a privacy policy provided by the relevant advertising technology company. You can find out  more on third parties’ use of cookies reading their cookie policy. We can process these cookies based on your consent to do so.

Retention Time: 

 • Session cookies are stored for the duration of your visit to the website. 

 • Persistent cookies continue to be stored by a web browser after you leave the services and may be kept for up to 2 years or until you delete them from your browser or withdraw your consent.

Your Rights

If you have provided your consent to the collection and processing of cookies, you have the right to withdraw your consent at any time by using Your Privacy Choices in the footer.

You have the right to object to processing of your personal data when such processing was based on our legitimate interest.

You can find and review a list of current cookies here

Polish

Niniejsza Polityka Cookies stanowi uzupełnienie naszej Polityki Prywatności i została stworzona po to, by przekazać informacje jak i w jakim celu ShiftKey i nasi dostawcy usług (w tym w szczególności dostawcy usług analitycznych i reklamowych) stosują pliki cookies i inne podobne technologie na naszych stronach internetowych.

Dane kontaktowe:

Wszelkie pytania związane z użyciem plików cookies na naszych stronach, jak również wnioski związane z realizacją praw użytkowników naszych stron internetowych zgodnie z informacją zawartą w Polityce Prywatności, prosimy kierować na adres: help@shiftkey.com

Co to są pliki cookies?

Plik cookie to niewielki plik tekstowy, zapisywany na urządzeniu użytkownika strony internetowej w momencie, gdy odwiedza on stronę internetową. Wykorzystujemy pliki cookies w celu usprawnienia działania naszych stron, oraz po to by dostarczać zawartość naszych stron lepiej i w sposób bardziej spersonalizowany, np. przechowujemy informacje na temat preferencji użytkowników i rozpoznajemy ich, kiedy ponownie odwiedzają nasze strony. 

Własne pliki cookies (First Party Cookies) są zapisywane przez aktualnie przeglądaną stronę internetową, podczas gdy pliki cookies stron trzecich (Third Party Cookies) są wykorzystywane przez naszych partnerów, świadczących usługi analityczne lub reklamowe, dostawców komunikatorów internetowych lub platform społecznościowych, podczas korzystania z naszych usług.

Oprócz plików cookies i podobnych identyfikatorów używanych przez przeglądarki internetowe, nasze strony wykorzystują również inne technologie śledzenia aktywności użytkowników stron, na przykład: web beacons/ GIFs, piksele, tagi, API, SDK.

W zależności od aktywności użytkownika i sposobu działania na naszych stronach, zastosowane mogą być różne kategorie plików cookies. W zależności od obowiązujących uregulowań prawnych, podczas pierwszych odwiedzin naszej strony użytkownik może wyrazić zgodę lub też wycofać zgodę na zainstalowanie różnych kategorii plików cookies.

Kategorie plików cookies, jakie stosujemy, cel i podstawa prawna do ich wykorzystania:

 • Pliki cookies konieczne: są one niezbędne dla zapewnienia funkcjonowania naszych stron oraz w celu dostarczenia niezbędnych usług, takich jak np. logowanie, wypełnianie kwestionariuszy online lub zapamiętanie wyboru preferencji językowych. Bez tych plików użycie i poruszanie się po naszych stronach byłoby niezwykle trudne. Wykorzystujemy również konieczne pliki cookies w celu ochrony naszych stron i zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z naszych usług oraz w celu utrzymania stabilności funkcjonowania stron. Konieczne pliki cookies nie mogą zostać usunięte, a podstawą prawną ich przetwarzania jest nasz uzasadniony interes prawny.

 • Pliki analityczne i wydajności: Dzięki tym plikom cookies możemy lepiej rozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron. Analiza informacji i danych nieosobowych dostarcza nam wiedzy na temat ruchu na naszych stronach np. z jakich stron lub linków użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę, jakie aktywności wykonywali i na jakie strony (lub podstrony) dalej się przekierowali.  Monitorujemy również, czy strony działają prawidłowo lub jakie wiadomości o błędach otrzymują użytkownicy. Dzięki plikom analitycznym obserwujemy i oceniamy wydajność stron by usprawnić ich działanie i poprawić analitykę związaną z naszymi usługami. W celu lepszego rozumienia aktywności użytkowników na naszych stronach wykorzystujemy Google Analytics. Więcej informacji o tym jak Google wykorzystuje zebrane dane można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/policies/privacy/partners oraz www.google.com/policies/privacy  żytkownik może zmienić swoje preferencje dotyczące użycia plików Google Analytics korzystając ze strony: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tę kategorię plików cookies możemy uruchomić tylko na podstawie zgody użytkownika.

 • Pliki cookies funkcjonalne pozwalają nam usprawnić funkcjonowanie i personalizację naszych usług. Mogą one być zainstalowane przez nas lub dostawców usług dla ShiftKey. Bez tych plików niektóre funkcje mogą nie działać prawidłowo. Możemy uruchomić pliki z tej kategorii pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika.

 • Pliki cookies reklamowe mogą być ustawiane przez naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszych stron internetowych i mogą być wykorzystane przez te firmy w celu budowania profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach. Ta kategoria plików jest również używana w celu pomiaru efektywności kampanii reklamowych. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na użycie tej kategorii plików cookies, dostarczane reklamy będą mniej dostosowane do potrzeb użytkownika. Informacje o tym, jak nasi partnerzy wykorzystują pliki reklamowe cookies znaleźć można w odpowiednich dokumentach dostępnych na stronach internetowych naszych partnerów.Tę kategorię plików możemy stosować po uzyskaniu zgody użytkownika.

Okres przechowywania:

 • Sesyjne pliki cookies są przechowywane do czasu opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. 

 • Stałe pliki cookies mogą być przechowywane w pamięci przeglądarki po zakończeniu sesji przez okres do 2 lat lub do czasu ich usunięcia z przeglądarki przez użytkownika lub do czasu wycofania zgody na ich używanie.

Prawa użytkownika w związku z przetwarzaniem plików cookies:

Jeżeli pliki cookies były przetwarzane na podstawie zgody, użytkownikowi przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać korzystając z naszej platformy  cookies.

Użytkownik może zgłosić sprzeciw w sytuacji, gdy przetwarzanie danych opierało się na prawnie uzasadnionym interesie.

Aktualna lista plików cookies znajduje się tutaj